Protecția datelor cu caracter personal

C&A Interserv SRL, este o societate comercială care furnizează servicii de înregistrare nume de domenii web și de găzduire web, direct, prin intermediul unor comenzi e-mail, telefonic sau prin intermediul site-ul domenii-web.com pe care-l deține.

C&A Interserv SRL poate fi contactată prin oricare dintre următoarele modalități:

• telefonic: +40.758239944

• e-mail: office@ca-interserv.ro

• la adresa: Reșița, str. Romanilor bl. B14, ap. 9

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu dreptul național, european și internațional privind viața privată, dreptul național și internațional privind funcționarea Registrelor de domenii, C&A Interserv SRL își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor, e-mail-urilor sau aplicațiilor noastre web.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

• Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal (art 6, alin 1 lit. b, c, d, e)

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Scopul colectării datelor cu caracter personal solicitate de noi este:

1. identificarea persoanelor care solicită următoarele servicii pe care le punem la dispoziție:

◦ înregistrarea unui nume de domeniu nou;

◦ schimbarea deținătorului unui nume de domeniu;

◦ modificarea adresei de e-mail a deținătorului unui nume de domeniu: ro, com, net, org, eu, biz, info, guide;

◦ actualizare nume;

◦ ștergerea unui nume de domeniu;

◦ reînnoirea/prelungirea termenului de folosință a unui domeniu;

◦ determinarea istoricului unui domeniu;

◦ obținere listă domenii deținute;

◦ confirmare deținător nume domeniu;

◦ furnizarea de servicii de găzduire web.

◦ oferirea de alte informații specifice;

◦ oferirea de asistență prin intermediul sistemului de suport.

2. facturarea serviciilor solicitate.

C&A Interserv SRL nu folosește datele dumneavoastră în scopuri de marketing decât cu acordul dvs. explicit, pentru profilare și nu furnizează datele colectate de la dvs. unor terți cu excepția furnizorilor sau prestatorilor de servicii prin care efectuează înregistrarea domeniilor web și numai în scopul înregistrării domeniilor web, fără furnizarea către aceștia a Codului Numeric Personal.

C&A Interserv SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate executării serviciilor mai sus menționate către clienți, precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfășurată de acesta.

Vă aducem la cunoștință faptul că refuzul dumneavoastră de a oferi aceste date poate determina imposibilitatea furnizării serviciului solicitat de dumneavoastră.

Datele colectate de la dumneavoastră

Furnizarea serviciilor este condiționată de crearea unui cont de client prin completarea formularului online, exclusiv de client, reprezentantul legal sau prin intermediul unei persoane împuternicite în acest sens.

La crearea acestui cont C&A Interserv SRL colectează următoarele date:

1. Persoane fizice

• Numele și prenumele;

• Adresa;

• Numărul de telefon fix și/sau mobil;

• Adresa de e-mail;

• Codul Numeric Personal;

• Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii;

• Informațiile pe care le obținem din alte surse, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date, cum ar fi Google Analytics. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.

2. Persoane juridice

• Denumirea firmei/instituției

• Numele și prenumele reprezentantului legal;

• Sediul social;

• Numărul de telefon fix și/sau mobil;

• Adresa de e-mail;

• Codul de Identificare Fiscală;

• Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului;

• Cont bancar și bancă;

• Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii;

• Informațiile pe care le obținem din alte surse, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date, cum ar fi Google Analytics. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.

A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-urile;

Modalități și termene de păstrare a datelor dumneavoastră

C&A Interserv SRL colectează și păstrază datele dumneavoastră în format electronic, în format criptat și aplicând proceduri de anonimizare a lor sau letric în condiții de siguranță, în sisteme securizate sau în zone special amenajate în acest sens.

Datele sunt păstrate în condiții de siguranță pe toată perioada derulării contractului cu dumneavoastră.

În situația în care contractul cu dumneavoastră se încheie, datele vor fi șterse din bazele de date, folosind sisteme complete de curățare iar cele letrice vor fi distruse prin tocare, cu excepția datelor obligatorii din punct de vedere legal (ex. facturi fiscale).

Comunicarea datelor dumneavoastră

Informațiile colectate sunt destinate utilizării exclusive de către C&A Interserv SRL în scopul identificării persoanei și facturării serviciului și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

• persoanei vizate;

• furnizorului de servicii de contabilitate;

• terților implicați în îndeplinirea scopului vizat.

În oricare dintre cazuri, destinatarii sunt notificați cu privire la obligativitatea respectării regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal și sunt în vigoare clauze de confidențialitate privind divulgarea informațiilor care fac obiectul activității lor.

Drepturile dumneavoastră

Conform legislației în vigoare, beneficiați de o serie de drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

dreptul la informare,

• dreptul de acces la datele personale,

• de rectificare a datelor,

• dreptul de retragere a consimțământului sau a datelor,

• dreptul de restricționare a prelucrării,

• dreptul de portabilitate a datelor.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Vă notificăm cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către C&A Interserv SRL la adresa de email office@ca-interserv.ro sau prin poșta clasică la adresa din Reșița, str. Romanilor bl. B14, ap. 9, jud. Caraș-Severin.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a remedia situația, completând formularul de contact disponibil pe site-ul nostru sau prin poștă la adresa din Reșița, str. Romanilor bl. B14, ap. 9, jud. Caraș-Severin.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate decât în măsura în care terții implicați nu sunt din România și acest lucru este necesar în îndeplinirea scopului propus, cum ar fi:

- pentru rezervarea unor domenii .eu, datele dvs. personale, cu excepția CNP-ului sau a oricărui alt cod de identificare personală, sunt transmise registrului european (eurid.eu);

- pentru rezervarea celorlalte domenii cu excepția domeniilor .ro și .eu, datele dvs. personale, cu excepția CNP-ului sau a oricărui alt cod de identificare personală, sunt transmise registrelor respective care sunt situate în afara României, în Uniunea europeană sau în afara acesteia.

În toate cazurile care privesc înregistrări de nume de domenii, datele dvs. personale, cu excepția CNP-ului sau a oricărui alt cod de identificare personală, pot fi afișate pe paginile registrelor care operează domeniile respective în urma unor interogări de tip „whois”.

  • GDPR, PDCP, Protecția datelor cu caracter personal, protecția datelor personale, date personale
  • 2 utilizatori au considerat informația utilă
Răspunsul a fost util?

Articole similare

Înțelegere privind înregistrarea numelor de domenii .com, .net, .org

1. Introducere Aceasta Intelegere privind inregistrarea (numita "Intelegere") stabileste de aici...

Politica rezolvarii disputelor

Politica uniforma de solutionare a disputelor referitoare la numele de domenii (asa cum a fost...

Reguli de înregistrare domenii ro

Regulile de înregistrare a domeniilor și subdomeniilor în zona .ro sunt stabilite de Registrul de...

Contract pentru înregistrare domenii ro

Contractul pentru înregistrare a domeniilor și subdomeniilor în zona .ro este stabilit de...

Procedură de transfer drept de folosință domenii ro

Procedura de transfer a drepturilor de folosință a domeniilor și subdomeniilor în zona .ro este...